למרכז המשתלמים AICAT דרושים לשנה"ל 2022-23 מרצים

| עדכון אחרון:  20/06/2022 09:55

למרכז המשתלמים AICAT דרושים לשנה"ל 2022-23 מרצים לנושאים:
כללי:

מימון וחישובי הון , מושגי בסיס בכלכלה
בטיחות בעבודה
מכונאות / אוטומציה בחקלאות
יישומי מחשב
מתודולוגיה לעבודת חקר בחקלאות
חקלאות:

יחסי קרקע – מים -וצמח
גידולי מטעים
יסודות ההשקיה ודישון
גידולי ירקות וגידולי שדה
טיפול אחר קטיף

מסמכים מצורפים להודעה זו: