מושב עידן מבקש לקבל הצעות להשכרת סככת הטרנזיט

מזכירות המושב | עדכון אחרון:  21/06/2022 13:15

את ההצעות יש להעביר למשרד המושב במעטפה סגורה עד לתאריך 27/6/2022

מסמכים מצורפים להודעה זו: